امیرحسین گودرزی هستم.دانشجوی سال سوم مهندسی رباتیک.به نظرم نباید زیاده‌گویی کرد.پس برای اینکه بیشتر با من آشنا بشید ، از منو  سمت چپ ،‌توی شبکه‌های اجتماعی منو دنبال کنین .